Όροι & προϋποθέσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Αφενός η  εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΑΚΑΡΣ Ι.Κ.Ε » οποία εδρεύει στην ΕΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ η οποία εφεξής θα αποκαλείται λόγω συντομίας ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» και

2. Αφετέρου ο  ΜΙΣΘΩΤΗΣ που αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   και  εφεξής θα αποκαλείται λόγω συντομίας ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ». Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο Εκμισθωτής δια του παρόντος εκμισθώνει, παραδίδει και παραχωρεί στον Μισθωτή σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος την χρήση των αυτοκινήτων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού τα οποία περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Τα ως άνω αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και εξοπλισμού που επίσης περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα Ι εφεξής θα αποκαλούνται λόγω συντομίας «το/τα Αυτοκίνητο/α».

2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. Και αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   Κατά την λήξη της ανωτέρω  διάρκειας και στη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τα Αυτοκίνητα στον Εκμισθωτή .Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι ένα εικοσιτετράωρο ( 1 μέρα ).

3: ΜΙΣΘΩΜΑ 1. Το μίσθωμα κάθε Αυτοκινήτου, που ανταποκρίνεται πλήρως προς τη μισθωτική αξία του Αυτοκινήτου και  αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   .

Ολόκληρο το μίσθωμα είναι καταβλητέο από τον Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή κατά την παράδοση του αυτοκίνητου  σε μετρητά ή με πιστωτική  κάρτα  εφόσον  ο Εκμισθωτής για συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα μετά της οποίας συνεργάζεται.

Το μίσθωμα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία  - α)  Ασφάλεια για θάνατο και σωματικές βλάβες οδηγού και επιβαινόντων.  β)  Ασφάλεια για υλικές και σωματικές βλάβες τρίτων  , γ) Προσωπική ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων δ) Ασφάλεια πυρός  ε) Ασφάλεια κλοπής  ζ) Πλήρη συντήρηση και επισκευή του Αυτοκινήτου  υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείτε σε απολυτή συμφωνία , με τους όρους εκμίσθωσης και διατάξεις του παρόντος . η) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω κακής χρήσης του Αυτοκινήτου που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Μισθωτή.

θ)  Παροχή 24ωρης οδικής βοήθειας συμφώνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας του εκμισθωτού και τις εταιρείας οδικής βοήθειας  . Αντικατάσταση του αυτοκινήτου άμεσα με άλλο διαθέσιμο ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού  ή ιδίας κλάσης και κυβισμού  ,σε περίπτωση βλάβης  η ατυχήματος  έως ότου   αυτό επισκευαστεί.

2. Το ανωτέρω μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στην θέση της εμπρόθετης σελίδας του παρόντος  και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Μισθωτή όπως τα ακόλουθα  α) ΦΠΑ κατά το εκάστοτε ισχύον νόμιμο ποσοστό , β) Πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικές ποινές, τα οποία βαρύνουν τον Μισθωτή γ) Έξοδα καύσιμων συμπεριλαμβανόμενου τις άξιας των καύσιμων και την χρέωση της υπηρεσίας  , Εξυπηρέτηση καύσιμων του Εκμισθωτή όπως αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή.

4 ,ΕΓΓΥΗΣΗ Ο μισθωτής καταβάλει στον Εκμισθωτή  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση τις παρούσας σύμβασης  που αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος . Το ποσό τις εγγύησης παραμένει στον εκμισθωτή καθόλα την διάρκεια ισχύοντος του παρόντος , δεν συμψηφίζεται προς τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και επιστρέφεται άτοκα στον μισθωτή κατ τη λήξη της παρούσα σύμβασης και υπό προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει ολοκλήρωση όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή .

5: ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το  Αυτοκίνητο  παραδόθηκε σήμερα στον Μισθωτή σε άψογη κατάσταση και απαλλαγμένα από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα. Ο Μισθωτής έλεγξε προσεκτικά τα Αυτοκίνητα, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και τα παρέλαβε ανεπιφύλακτα .Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Εκμισθωτή τα Αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έντυπα στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος .Καθώς και με την αυτή ποσότητα καύσιμων  που είχε το αυτοκίνητο κατά την παράδοση όταν παραδόθηκε στον μισθωτή .Τυχον διαφορα στην ποσοτητα καυσιμου που υπολογιζεται βασει τουσχετικου δεικτη του ταμπλου, βαρυνει τον Μισθωτη και καταβαλεται κατα την παραδοση του αυτοκινητου στον Εκμισθωτη. Επισης  ο Μισθωτης υποχρεουτε να δηλωσει για τυχον επιβολη προστιμων απο πραβασεις του Κ.Ο.Κ ή οποιαδηποτε αλλη παραβαση , υποχρεουτε να καταβαλει αμεσα τα σχετικα προστιμα .Σε καθε παραληψη του μισθωτη αυτος ευθηνεται και για καθε επιβερυνση του εκμισθωτη.Σε καθε περιπτωση καθυστερησης παραδοσης του αυτοκινητου , ο Μισθωτης υποχρεουτε να καταβαλει το μισθωμα  που αντιστοιχει για τισ ωρες ή μερες καθυστερησης παραδοσης του αυτοκινητου.

6: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Το Αυτοκίνητο  που εκμισθώνεται προς τον Μισθωτή δυνάμει του παρόντος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς , τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   και αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης του σκοπού και των δραστηριοτήτων του Μισθωτή. 2. Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο , να ελέγχουν επιμελώς τη μηχανική τους κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κ.λπ. καθώς και να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία των Αυτοκινήτων. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στα Αυτοκίνητα από τον Μισθωτή, ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή.3. Τα Αυτοκίνητα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται: α) Από οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 23 ετών) Για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου) για ρυμούλκηση άλλων αυτοκίνητων , Για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας) Για υπεκμίσθωση σε τρίτους) Για την μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του Αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή τρίτων) Εκτός Ελλάδος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή. η) Εάν ο οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης. στ) Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.στ2) Εκτός του πλαισίου των δραστηριοτήτων, σκοπού και εργασιών του Μισθωτή.

7: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κ.λπ.) ο Μισθωτής και/ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούται εντός 24 ωρών να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία.β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά.γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων.δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσον με τον Εκμισθωτή.ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) και να αποστείλει αυτό στον Εκμισθωτή.στ) Να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική δήλωση (ατυχήματος κ.λπ.).

8: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το Αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας και δεν έχουν καμία απολύτως αξίωση έναντι του Εκμισθωτή.

Ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται εξ ολοκλήρου και οφείλουν να αποκαταστήσουν πλήρως οποιαδήποτε ζημιά δεν καλύπτεται από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία έλεγξαν προσεκτικά και τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν, ως Παράρτημα II και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει:

α) Ζημίες στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) ή σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους.

β) Οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και για τις οποίες ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

γ) Ζημίες και φθορές στο εσωτερικό του Αυτοκινήτου.

Ο Εκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ούτε έχει ούτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών εκτός της περίπτωσης σωματικής βλάβης ή θανάτου.

Άρθρο 9 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Εκμισθωτής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειάς του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρα βίας) ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του .Επίσης ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται στο αυτοκίνητο ή εγκαταλείφτηκαν σε αυτό μετά την παράδοση του.

10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τον Μισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποκαθίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εκμισθωτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

ΆΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Τα Αυτοκίνητα ανήκουν καθόλη τη διάρκεια της Μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του Εκμισθωτή. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνον μισθωτήριο συμφωνητικό ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να διαθέσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί των Αυτοκινήτων υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Εκμισθωτή.

Άρθρο 12: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωση τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδουν στον Εκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτο επιλογή του είτε να εμμείνει στην παρούσα σύμβαση απαιτώντας την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του είτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Εκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά του.

2. Ο Μισθωτής δικαιούται να προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν την λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης.

3. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής, λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση. Επίσης η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε περίπτωση πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών του Μισθωτή, αμφισβήτησης της φερεγγυότητας του όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού, αναγκαστικής διαχείρισης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του.

Άρθρο 13: ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

Άρθρο 14: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύει η εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 11. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος.

Άρθρο 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.

Άρθρο 16: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.